วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

[LibreOffice Writer] เปลี่ยนเครื่องหมายฟันหนู เป็นอัญประกาศ

โดยปกติเวลาเราพิมพ์เอกสารบนโปรแกรมพิมพ์เอกสารอย่าง Microsoft Word หรือ LibreOffice Writer นั้น เมื่อเราพิมพ์เครื่องหมายคำพูด (") ซึ่งในภาษาไทยเรียก "ฟันหนู" เมื่อพิมพ์แล้วตัวโปรแกรมจะแก้ไขให้เป็นเครื่องหมาย “อัญประกาศ” ให้โดยอัตโนมัติ (อัญประกาศ มีทั้งแบบ “อัญประกาศคู่” และ ‘อัญประกาศเดี่ยว’)

เครื่องหมาย “อัญประกาศ” หรือในภาษาพูดก็คือ เครื่องหมายคำพูดนั่นแหละ

แต่ถ้าหากว่าเราพิมพ์ข้อความบนโปรแกรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่โปรแกรมพิมพ์เอกสาร เช่น พิมพ์ข้อความใน Google Chrome, Firefox, Line, Facebook และอีกสารพัด เครื่องหมายฟันหนู จะไม่ถูกแปลงให้เป็นเครื่องหมายอัญประกาศ

ซึ่งการอ่านข้อความจาก Line, Facebook หรืออื่นๆ เราไม่ได้เน้นความสวยงามของรูปแบบข้อความอยู่แล้ว ขนาดว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูก วรรคบ้างไม่วรรบ้าง พิมพ์เป็นพรืดไม่ขึ้นย่อหน้า หรือพิมพ์ข้อความละวรรคแล้วส่ง เราก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่

แต่ว่าถ้าเป็นเอกสารที่ให้อ่านกันเป็นเรื่องเป็นราว เช่น บทความ เรื่องสั้น นิยาย ฯลฯ การจัดรูปแบบเอกสารให้สวยงามน่าอ่าน เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญ

ทีนี้ถ้าเราคัดลอกข้อความมาจากหน้าเว็บ หรืออื่นๆ ที่ไม่ได้แปลงสัญลักษณ์ฟันหนู ให้เป็นอัญประกาศ แล้วเอามาวางแปะลงในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word หรือ LibreOffice Writer เจ้าเครื่องหมายฟันหนูนั้นจะไม่ได้ถูกแปลงเป็นอัญประกาศแบบที่เราพิมพ์เข้าไปในโปรแกรมตรงๆ

ซึ่งวิธีการที่จะแปลงนั้น ถ้าเป็น Microsoft Word นั้นทำได้ง่ายๆ ก็คือ สั่ง “ค้นหา และ แทนที่” โดยให้ค้นหา " และแทนที่ด้วย " (ค้นหาเครื่องหมายฟันหนู และแทนที่ด้วยเครื่องหมายฟันหนู)

ตัวโปรแกรมก็จะจัดการให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็ว

แต่โชคร้ายหน่อยที่ผู้ใช้ LibreOffice Writer กลับไม่ได้ง่ายอย่างนั้น

วิธีแรก ใช้การแปลงเครื่องหมายอัตโนมัติ ทำขั้นตอนดังนี้

1. ถ้ายังไม่เคยตั้งค่าอะไรเลย ให้เข้าไปที่เมนู Tools > Autocorrect > Autocorrect Options...

จะมีหน้าต่างเปิดขึ้นมา ในช่อง Replace ให้ใส่เครื่องหมายฟันหนู " ส่วนในช่อง With ก็ใส่เครื่องหมายฟันหนู " เช่นเดียวกัน แล้วกดปุ่ม New เราก็จะเห็นเครื่องหมายฟันหนู ลงมาอยู่ในช่องใหญ่

ซึ่งขั้นตอนที่ 1 นั้นจะทำแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ต่อไปไม่ต้องทำอีกแล้ว

*** ดูเหมือนว่าขั้นตอนนี้จะไม่ต้องทำ เพราะถูกตั้งค่าอยู่ในตัวเลือกอยู่แล้วอัตโนมัติ ***

2. เลือกข้อความที่ต้องการจะแปลงเครื่องหมาย โดยการลากปาดเพื่อทำแถบสี หรือถ้าต้องการเลือกทั้งเอกสารก็กด CTRL พร้อมกับ A ก็ได้

3. เลือกเมนู Tools > Autocorrect > Apply

จากนั้นข้อความที่เลือกไว้ จะถูกแก้ไขเครื่องหมายฟันหนู ให้กลายเป็นอัญประกาศเรียบร้อย

*** หมายเหตุ ***

- LibreOffice Writer เวอร์ชัน 5 เมนูอยู่ที่ Tools > Autocorrect >

- LibreOffice Writer เวอร์ชัน 4 เมนูอยู่ที่ Format > Autocorrect >

- ในขั้นตอนที่ 1 ใส่เครื่องหมายฟันหนู จะส่งผลต่อการแปลงทั้ง “อัญประกาศคู่” และ ‘อัญประกาศเดี่ยว’

- วิธีนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อข้อความอยู่ใน style ที่ชื่อว่า Default Style เท่านั้น ถ้าหากข้อความที่เลือกเป็น style อื่น จะไม่สามารถแปลงได้


เนื่องจากข้อจำกัดของวิธีแรก ที่ใช้ได้เฉพาะ Default Style ทำให้คนที่จัดรูปแบบเอกสารด้วย style อื่น จะไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะต้องประยุกต์ใช้อีกวิธี

วิธีที่สอง ใช้การค้นหาและแทนที่ มีขั้นตอนดังนี้

1. เมนู Edit > Find & Replace... หรือกดปุ่ม CTRL กับ H จะมีหน้าต่างการ ค้นหาและแทนที่ แสดงขึ้นมา

2. เลือกตัวเลือก Regular expressions เอาไว้ด้วย

3. แทนที่อัญประกาศเปิด โดยค้นหาคำว่า "(\<|[\[\(]) และแทนที่ด้วยคำว่า “

(ในขั้นตอนนี้ ข้อมูลต้นทางบอกให้ใส่ “$1 แต่ผมมีปัญหาว่าถ้าใส่ “$1 การแทนที่ข้อความจะไม่ถูกต้อง)

4. แทนที่อัญประกาศปิด โดยค้นหาคำว่า (\>|[,.;!?\]\)])" และแทนที่ด้วยคำว่า $1”

(ในขั้นตอนนี้ ถ้าแทนที่ด้วย ” จะทำให้การแทนที่ไม่ถูกต้อง ต้องใส่เป็น $1”

5. ถ้าจะแทนที่ ‘อัญประกาศเดี่ยว’ ก็ให้ทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำอีกครั้ง แต่เปลี่ยนจาก อัญประกาศคู่ เป็น อัญประกาศเดี่ยว แทน

'(\<|[\[\(]) แทนที่ด้วย ‘

(\>|[,.;!?\]\)])' แทนที่ด้วย $1’


วิธีที่สาม การเขียน Macro

ในโปรแกรม LibreOffice Writer จะสามารถเขียนชุดคำสั่งเพื่อให้เราสามารถเรียกใช้งานได้สะดวก เรียกว่า Macro (ซึ่งใน Microsoft Word เองก็มีเหมือนกัน)


*** หมายเหตุ ***

การแปลงเครื่องหมายอัตโนมัตินั้น จะมีเงื่อนไขดังนี้

อัญประกาศเปิด - เครื่องหมายฟันหนูจะต้องอยู่ในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้

- อยู่เป็นตัวแรกของย่อหน้า

- อยู่หลังจากเว้นวรรค

อัญประกาศปิด - เครื่องหมายฟันหนูจะต้องอยู่ในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้

- อยู่เป็นตัวสุดท้ายของย่อหน้า

- อยู่ติดกับตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใดๆ โดยไม่มีเว้นวรรคนำหน้า


* * * * *

[Keywords]

LibreOffice, Writer, Quotes mark, เครื่องหมายคำพูด, อัญประกาศ, ฝนทอง, ฟันหนู

[อ้างอิงข้อมูล]

How do I convert straight quotes to typographic quotes?

https://ask.libreoffice.org/en/question/2612/how-do-i-convert-straight-quotes-to-typographic-quotes/


FIRST, make sure that the replacement of smart quotes is active in your autocorrect settings: Format > Autocorrect > Autocorrect Options...

SECOND, highlight the text that you want to apply your autocorrect options to (including and up to CTRL+A for the entire document.

FINALLY, use Format > Autocorrect > Apply to cause autocorrect to go through and apply it's autocorrect settings to the selected text.

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ติดตั้ง Aegisub โปรแกรมทำซับไตเติลบน Ubuntu

ช่วงที่ผ่านมา ตัดต่อวิดีโอไปหลายคลิปด้วยโปรแกรม KdenLive การใส่ซับไตเติลค่อนข้างลำบากหน่อยเพราะว่าการใส่ขอบตัวหนังสือทำได้ไม่ค่อยดี จะให้เนียนต้องทำเป็น 2 เลเยอร์ คือตัวหนังสือกับขอบ

เคยเห็นบน Windows คนนิยมใช้โปรแกรม Aegisub ดูแล้วก็สะดวกดี ลูกเล่นเยอะด้วย ก็พยายามหาโปรแกรมแนวๆ นี้บน Linux แต่ก็ยังไม่เจอ

แล้วก็เพิ่งมาเจอว่าที่จริงแล้ว Aegisub ก็สามารถใช้งานบน Ubuntu ได้ด้วย โอ้ว


ในเว็บของ Aegisub นั้นตัวล่าสุดคือเวอร์ชัน 3.2.2 ซึ่งออกมาตั้งแต่ 7 ธันวาคม 2014 (สงสัยว่าคงเลิกพัฒนาไปแล้วมั้ง) แต่บน Linux นั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเวอร์ชันอะไร

ก่อนหน้านี้ Aegisub เคยมีให้ใช้งานบน Ubuntu ได้เลย แต่ตอนหลังเขาถอดออกไปแล้ว ดังนั้นถ้าจะใช้งาน ก็ติดตั้ง repo ของนักพัฒนาเอา

sudo add-apt-repository ppa:alex-p/aegisub
sudo apt-get install aegisub

ถ้าจะถอนการติดตั้ง ก็สั่งลบ PPA กับโปรแกรมด้วยคำสั่งนี้

sudo add-apt-repository --remove ppa:alex-p/aegisub
sudo apt-get remove --autoremove aegisub


หวังว่าจะใช้งานได้เสถียรนะ ฮ่า (><)

* * * * *
Resource
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2018/08/how-to-install-aegisub-subtitle-editor-in-ubuntu-18-04/

Keyword
Aegisub, Ubuntu, Subtitle, ซับไตเติล

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แก้ปัญหาให้ Linux สามารถดู WeTV ได้

เพิ่งได้ Android Box มาจาก True พอเอามาลองเล่นแล้วชอบใจ จากนั้นติดตั้งแอป WeTV แล้วเจอซีรีส์ ดูๆ ไปก็สนุกดี พอจะมาดูต่อในคอมฯ ปรากฏว่าเปิดดูไม่ได้ซะงั้น ไม่ว่าจะเป็น Vivaldi, Opera, Firefox, Chrome T-Tตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะใช้ Linux ไม่มี Flash เลยเล่นหนังไม่ได้ แต่พอลองไปแงะๆ ดู ก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยว เลยลองหลอกเว็บว่าใช้อยู่บน Windows นะ ปรากฏว่าใช้งานได้แฮะ

วิธีการก็คือติดตั้ง Add-on (Extension) โดยค้นคำว่า User Agent Switcher ซึ่งจะมีขึ้นมาให้เลือกหลายตัว

พอติดตั้งเสร็จ ก็เลือก User Agent ซึ่งถ้าเลือกเป็นตระกูลมือถือ Phone / Tablet / iPhone / iPad นี่จะเปิดได้ แต่หน้าตาเว็บจะเป็นแบบ Mobile

ซึ่งถ้าอยากให้หน้าตาเป็นเว็บธรรมดา ก็เลือก Chrome for Windows (หรือ Opera) ก็ใช้งานได้ล่ะ (แปลกที่ Firefox for Windows ดันใช้ไม่ได้ซะงั้น


* * * *
Keywords
WeTV, Linux, Ubuntu

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ตั้งค่า Kodi ให้แสดงภาษาไทย

ได้กล่อง Android Box มาจาก True เลยลองเอามาเล่นดู ด้วยความที่ไม่เคยใช้มาก่อน เลยงงๆ ว่าต้องทำอะไรยังไง

ปัญหาเรื่องหนึ่งที่เจอคือ ภาษาไทย
การแสดงชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทยนั้นกลายเป็นตัวสี่เหลี่ยม
ซับไตเติ้ลหนัง ก็กลายเป็นตัวสี่เหลี่ยมเช่นกัน

วิธีแก้คือต้องติดตั้งฟอนต์ไทยลงไปก่อน

ที่จริงเรื่องซับไตเติ้ลนั้น จะเอาฟอนต์อะไรมาใช้ก็ได้ (ใช้ได้แต่ฟอนต์ ttf เท่านั้น ไม่สามารถใช้ฟอนต์ otf ได้) แต่เจอปัญหาว่าฟอนต์รุ่นใหม่นั้น เวลาแสดงผลจะเจอปัญหาเรื่องวรรณยุกต์จม เลยต้องไปหาฟอนต์ที่วรรณยุกต์ลอยมาใช้ เจอว่าฟอนต์ MN Uthong นี่หน้าตาดูดีหน่อย หรือไม่ก็ฟอนต์ Thonburi

เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว (อาจต้องแตก zip ก่อน) แล้วก็ copy ฟอนต์เอาไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์ของ Kodi

กรณี Linux ต้องใช้สิทธิ์ root
/usr/share/kodi/media/Fonts

ถ้าเป็นมือถือ (สั่งให้แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ถูกซ่อน)
/sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/media/fontsจากนั้นในแอป Kodi
Settings -> Player -> Language
(ต้องเลือกโหมดเป็น Expert)
จะมีตัวเลือกให้เปลี่ยนฟอนต์ได้
เลือกฟอนต์ที่ต้องการ MN Uthong / Thonburi
ขนาด 28 --> 38/48/58 แล้วแต่ขนาดหน้าจอ เลือกที่อ่านสบายตา
สไตล์ bold --> normal

ส่วนการแสดงรายชื่อในโฟลเดอร์ ใช้เป็นฟอนต์ Arial Unicode MS เพื่อที่จะได้แสดงตัวหนังสือได้หลายภาษา ทั้งอังกฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ

โดยจะต้องเปลี่ยนชื่อฟอนต์ให้เป็น arial.ttf เสียก่อน
แล้วเข้าไปตั้งค่าแอป Kodi
Settings -> Interface -> Skin
(ต้องเลือกโหมดเป็น Expert)
- Fonts เลือกเป็น Arial based

จากนั้นก็สามารถแสดงรายชื่อไฟล์-โฟลเดอร์ เป็นภาษาไทย-จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลี ฯลฯ ได้
และสามารถเปลี่ยนเมนูให้เป็นเมนูไทยได้ โดยเข้าไปตั้งค่าที่


Settings -> Interface -> Reginal
แล้วเปลี่ยน Language กับ Character set ให้เป็น ThaiFont MN Uthong
http://www.dbfont.biz/MNbyDB.php

Font Thonburi
http://www.mediafire.com/file/919vyx2yakjf9qw/Original_font_Thonburi.ttf.zip/file

Font Arial Unicode MS (หาไฟล์ ttf ที่มีขนาดประมาณ 23 MB)
https://drive.google.com/open?id=1n1EzJKDDj3m41o7SaV57lSvSahQC8Z6I

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

มาดูกันว่าในวันคล้ายวันเกิดเรา กล้องฮับเบิลของนาซาถ่ายภาพอะไรไว้ได้

นาซาเปิดเว็บให้เราได้เล่นกันในช่วงวิกฤตโควิด โดยให้เราเลือกวัน+เดือนเกิดของเรา จากนั้นจะแสดงภาพว่าในวันนั้น กล้องฮับเบิลถ่ายภาพอะไรไว้ได้ พร้อมกับคำอธิบาย

ตัวอย่างเช่น

Galaxy NGC 3079

This image reveals the dramatic activities within the core of the galaxy NGC 3079, where a bubble of hot gas is rising from a cauldron of glowing material.

The structure is more than 3,000 light-years wide and rises 3,500 light-years above the galaxy's disk.


เข้าไปดูกันได้ที่เว็บครับ https://imagine.gsfc.nasa.gov/hst_bday/

#NASA #Hubble

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

โครงการเงินช่วยเหลือ "เราไม่ทิ้งกัน"

กลุ่มอาชีพในเงื่อนไขเหล่านี้ ไม่สามารถรับเงินจากโครงการได้นะครับ (ถ้าเขาตรวจไม่เจอก็อีกเรื่อง ฮา)

เมื่อเช้าตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งของวันนี้ (พุธ 8 เมษายน 2563) เริ่มมีผู้ได้รับเงินกันบ้างแล้ว

ส่วนใครที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แล้ว เข้าไปตรวจสอบสถานะของตัวเองได้

เข้าเว็บ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วเลือก ตรวจสอบสถานะ จากนั้นใส่หมายเลขบัตรประชาชน กับเบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนเอาไว้ และวันเดือนปีพ.ศ.เกิด

จากนั้นพอคลิกตรวจสอบ จะมีข้อความขึ้นมา แบ่งหลักๆ ได้ประมาณนี้

- อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)

แปลว่า รอสถานะเปลี่ยนเป็นได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ก็คือ ผ่านรอเงินเข้า/รอสถานะเปลี่ยนเพื่อรอเงินเข้า

- อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

แปลว่า กำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะได้รับหรือไม่

- ไม่สามารถทำรายการต่อได้ ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบอีกครั้ง

แปลว่า อาจใส่ข้อมูลผิด ลองตรวจสอบข้อมูลว่าผิดตรงไหน และมีอีกแบบคือให้ลงทะเบียนใหม่

#เราไม่ทิ้งกัน

#เพราะเราใกล้ชิด_โควิดจึงใกล้เรา

#COVID19 #Covid_19 #COVIDー19 #โควิด19 #โควิด_19 #โควิดー19

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

ทำไมสบู่ถึงฆ่าไวรัสโควิด-19 (และสายพันธุ์โคโรน่าทั้งตระกูล) ได้

ไปเจอวิดีโออธิบายว่า ทำไมสบู่ถึงสามารถฆ่าไวรัส COVID-19 (และไวรัสตระกูล Colona) เลยเอามาแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้คนไทยดูเข้าใจง่ายขึ้น

ด้วยข้อจำกัดของการแปล ในวิดีโอเลยใช้คำว่าไวรัส COVID-19 แต่ต้นฉบับอธิบายถึงไวรัสสายพันธุ์ Corona ทั้งตระกูลเลย

สุดยอดอาวุธทำลายล้างไวรัส COVID-19 ก็คือ สบู่
สบู่ธรรมดา กับการล้างน้ำอย่างน้อย 20 วินาที ก็กำจัดมันได้สิ้นซาก 😆วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลสถิติของแต่ละประเทศ เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ COVID-19

หาข้อมูลสถิติยอดของการระบาด (การติดเชื้อและเสียชีวิต) ของแต่ละประเทศ แล้วไปเจอจากเว็บนี้ รู้สึกว่าทำได้ค่อนข้างดีเลย

จิ้มเพิ่มประเทศ เพื่อดูข้อมูลของแต่ละประเทศที่เราต้องการดูได้ และดูยอดรวมของทั้งโลกได้ด้วย (World)

นอกจากจะดูเป็นกราฟเส้นแบบนี้แล้ว ยังกดปุ่ม ▶️ เพื่อแสดงกราฟแท่งแบบอนิเมชั่นได้อีกด้วย

ข้อมูลจากเว็บ https://ourworldindata.org/coronavirus
แต่ข้อมูลจำนวนนั้นแตกต่างไปจากที่เผยแพร่มาจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (วช) กระทรวงการอุดมการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https://www.facebook.com/nrctofficial/)

Confirmed COVID-19 cases by country
จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของแต่ละประเทศ


Total confirmed deaths due to COVID-19
จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมของแต่ละประเทศ

#เพราะเราใกล้ชิด_โควิดจึงใกล้เรา
#COVID19 #Covid_19 #COVIDー19 #โควิด19 #โควิด_19 #โควิดー19

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ทางการไฟฟ้าได้มีนโยบายคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และให้ประชาชนไปลงทะเบียนขอรับเงินคืน แต่ก็มีการแชร์ข่าวจนสับสนในข้อเท็จจริง ว่ามันยังไงกันแน่ เพราะแขร์กันว่าขอเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืน แต่จะไม่ได้รับการดูแลจากการไฟฟ้าอีกตลอดไป

ทางเพจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชี้แจงมาแล้ว ว่านี่เป็นการขอคืน "เงินประกันการใช้ไฟฟ้า" ไม่ใช่ "เงินค่ามิเตอร์ไฟฟ้า" ซึ่งจะคืนให้กับประชาชนทั่วไป และธุรกิจขนาดเล็ก

นอกจากนั้น การขอคืนเงิน จะไม่มีการตัดสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น และในตอนนี้ยังไม่มีกำหนดปิดขอคืนเงิน ดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าจะไปทำเรื่องไม่ทัน


รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้จากเนื้อหาข้างล่าง คุณ Nattariya Chuchuen ได้สรุปจากข่าวช่อง 3 ไว้ตามนี้

ถามตอบ พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 / 2563

ถามตอบ พรก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1 / 2563
[FAQ 11] #พรกฉุกเฉินฯ  25/03/2563

Q : เดินทางไปไหนมาไหนได้ไหม?
A : สำหรับบุคคลทั่วไปยังออกไปไหนมาไหนได้อยู่ครับ แต่ห้ามกลุ่มเสี่ยงคือ ผู้สูงอายุ, ผู้มีโรคประจำตัว, เด็กต่ำกว่า 5 ขวบ

Q : อายุ 70 แล้ว ต้องไปหาหมอ/ไปศาล ฯลฯ ไปได้ไหม?
A: ไปได้ หากมีกรณีจำเป็นเท่านั้น

Q : ต้องไปซื้อของมาขาย/ไปตลาด/ข้ามจังหวัด/ข้ามพท. ไปได้ไหม?
A : ไปได้ครับ ยังไม่ได้ห้ามเด็ดขาด แต่กรณีข้ามพท. อาจจะมีด่านตรวจต่างๆ ทำให้ความสะดวกลดลง

Q : ไปทำงานได้ไหม
A : ได้ครับ

Q : อยู่ตปท. กลับได้ไหม
A : ได้ครับ ขอให้มีเอกสารที่กำหนด

Q : ตลาดปิดไหม?
A : ไม่ปิดครับ เปิดขายของได้ เบื้องต้นคล้ายๆ กับสถานการณ์ตอนนี้ครับ

Q : ข้ามจังหวัดมีกักตัวไหม?
A : ในประกาศยังไม่ระบุการกักตัว แต่ในมาตรการตอนนี้ มีแล้วนะครับ คือแนะนำให้กักตัว - สรุปคือ ทำนั่นล่ะครับ ดีที่สุด

Q :มีกำหนดเวลาห้ามออกนอกบ้านไหม
A : ฉบับที่ 1 นี้ ยังไม่มีครับ

Q : ออกบิณฑบาตรตอนตีสี่ได้ไหม?
A : ได้ครับ

Q : ร้านอาหารต้องปิดไหม?
A : ไม่ครับ แต่ให้ขายแบบกลับบ้าน แทนการนั่งกินครับ

Q : น้ำมันหมด/แก๊สหมด ทำไง
A : โทรสั่ง ไปส่งได้ครับ

Q : สั่งอาหารออนไลน์ยังได้ไหม
A : ได้ครับ ส่งได้ตามปรกติ จะสั่งเผื่อแอดด้วยก็ได้นะ

Q : ปิดเมือง-ปิดประเทศยัง?
A : ยัง สนามบินยังเปิด รับคนไทยกลับบ้านอยู่, แต่ต่างชาติมาไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้รับอนุญาต
ตจว. ยังเดินทางได้ แต่ก็จะมีการเว้นที่ันั่ง ต้องมีการตรวจวัดไข้ทุกจังหวัด ต้องมีหน้ากาก ตรวจบัตร ลงแอพฯ ติดตาม ฯลฯ

Q : ที่เรียนพิเศษละคะ
MT: สถาบันกวดวิชา น่าจะอยู่ในเกณฑ์ พท. เสี่ยงที่ประกาศมาก่อนหน้านี้นะครับ

เพิ่มเติมนะครับ -
ช่วงนี้ใครออกไปไหน ขอให้ "พกบัตร ปชช" ด้วยนะครับ
เนื่องจากจะมีมาตรการคัดกรอง ในด่านต่างๆ  ทำให้จะมีการขอบัตรดู ลงชื่อบันทึก ฯลฯ อะไรแนวนี้ครับ

* * *

อ้างอิงจากข้อมูลจาก MThai
https://twitter.com/mthai/status/1242752178193698817