วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

[Ubuntu] สั่งให้ Xampp (Lampp) ทำงาน

บันทึกเอาไว้เพราะลืมทุกที

การใช้งาน Xampp (Lampp) บน elementary OS (Ubuntu) เมื่อติดตั้งเสร็จ เวลาจะใช้งาน มันไม่มีไอคอนมาให้เหมือนตอนใช้ Windows เลยต้องสั่งผ่าน terminal

คำสั่งที่เรียกให้ทำงานคือ

sudo /opt/lampp/lampp start

คำสั่งหยุดการทำงานคือ

sudo /opt/lampp/lampp stop

ถ้าต้องการเรียกใช้งานแบบ GUI เหมือนบน Windows ก็ให้สั่งด้วย

sudo /opt/lampp/manager-linux.run

หรือถ้าใช้ 64 bit ก็ให้เรียกใช้

sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run

*********

บันทึกเพิ่มเติม กรณีจะทำให้ Xampp (Lampp) เป็น icon ในรายการโปรแกรม
พยายามทำให้ใช้งานได้บน elementary OS แต่ไม่สำเร็จซักที

เปิดไฟล์ icon ขึ้นมาเพื่อแก้ไข

sudo gedit ~/.local/share/applications/xampp-control-panel.desktop

จากนั้นใส่ชุดคำสั่งลงไป

[Desktop Entry]
Name=XAMPP Control Panel
Comment=Start and Stop XAMPP
Exec=gksudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run
;Exec=sudo -i python /opt/lampp/share/xampp-control-panel/xampp-control-panel.py
Type=Application
Categories=Development, Internet, Application
Icon=/opt/lampp/htdocs/favicon.ico
Terminal=false
Encoding=UTF-8

ดูเพิ่มเติมที่ http://askubuntu.com/questions/529500/how-to-start-xampp-gui

* *  * * * * * * *

[Keywords]

Linux, web, Ubuntu, elementary OS, Xampp, Lampp, GUI

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น