วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

จอมโจรจอมใจ ชอลิ้วเฮียง

ใช้เวลาร่วมหนึ่งเดือน อ่านชอลิ้วเฮียงจบ 8 เล่ม เลยมาเขียนบันทึกเก็บไว้

ชอลิ้วเฮียง

จอมโจรจอมใจ ชอลิ้วเฮียง หรือ ขุนโจรหอม ชอเฮียงส่วย เป็นงานเขียนของโก้วเล้ง เริ่มเขียนตั้งแต่ปี 2502 จนถึงปี 2526 ยาวนานมาก จนทำให้เล่มหลังๆ ลักษณะงานเขียนของเรื่องนี้แตกต่างไปจากตอนแรกๆ พอสมควร