วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลัทธิต่อต้านวัคซีน (anti-vaxxer)

อ่านพบกับข้อมูลของเรื่องลัทธิต่อต้านวัคซีน (anti-vaxxer) จากอเมริกา แล้วแพร่ระบาดไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญด้านสาธารณสุข รู้สึกว่าน่ากลัว เลยเอามารวมๆ เก็บไว้ที่เดียวกันเพื่อเวลาที่ให้คนอื่นอ่านข้อมูลจะได้หาง่ายๆ

ลัทธิต่อต้านวัคซีนบุกไทย แชร์ผ่านโซเชียล เตือนอย่าเชื่อ หวั่นโรคระบาดกลับมา
http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000018997

Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd/posts/10154027637198291

Drama-addict
https://www.facebook.com/DramaAdd/posts/10154032064288291

หมอแมว
https://www.facebook.com/HmxMaew/photos/a.398936216867904.96187.398912630203596/982740731820780/?type=3