วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บ้านไส้เดือน ฟาร์มลุงรีย์

ไปดูเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ย ที่ บ้านไส้เดือน ฟาร์มลุงรีย์ อยู่ในกรุงเทพฯ นี้เอง* * * * * * * * * *

[Keyword]

ไส้เดือน, ปุ๋ยไส้เดือน, ลุงรีย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น