วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

สะพานแขวนบรุคลิน (Brooklyn Bridge)


สะพานแขวนบรุคลิน (Brooklyn Bridge) ที่ทอดข้ามแม่น้ำระหว่างเมืองแมนฮัตตันและเมืองบรุคลิน นับเป็นความอัศจรรย์ของวิศวกรรมในปี ค.ศ. 1883

จอห์น โรบลิง วิศวกรผู้เต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม เกิดแรงบันดาลใจคิดโครงการสร้างสะพานแขวน แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ลืมซะ!